6. nov, 2014

Ordfører Norderhaugs innspill til OED – klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14.

Opptak fra OEDs informasjonsmøte i anledning klagebefaringen for Raskiftet 17.10.14. Trysilordfører Ole Martin Norderhaug (Ap) oppsummerer konsesjonsprosessen for Raskiftet vindkraftverk på vegne av vertskommunen Trysil. Møtet var avholdt i samfunnshuset for Søre Osen, Trysil.