5. nov, 2014

Ingen vindkraft i fjällen

 

Länsstyrelsen i Jämtland anser inte att miljömålet "Storslagen fjällmiljö" går ihop med vindkraft. Det är en tydlig markering från länsstyrelsen i ett remissvar till regeringen. Naturvårdsverket har gjort ett förslag om hur Sverige ska kunna nå miljömålet Storslagen fjällmiljö. Det är sedan tidigare konstaterat att målet inte kommer att nås till 2020 om allt fortsätter som förr. Nu svarar länsstyrelsen på detta förslag med ett eget remissyttrande. När det gäller vindkraft är länsstyrelsen mer radikal än Naturvårdsverket. För länsstyrelsen anser att miljömålet inte går ihop med vindkraft.

 

”Fortsatt exploatering av vindkraft i fjällområden och i viss utsträckning även i förfjällsområden”, bör enligt länsstyrelsens uppfattning endast tillåtas när anläggningen behövs för den nationella elförsörjningen, skriver länsstyrelsen i sitt svar.

 

– Därmed inte sagt att man inte ska ansöka om etableringar i fjällmiljö. Alla har rätt att få sin sak prövad, säger Sara Huss vid miljöskyddsenheten.

 

De verk som redan finns i fjällen i länet är inte väldigt många. Glötesvålen, Olden, enstaka verk i Kall och några i Tännäs och Långå finns. Men planerna på Middagsfjället i Åre var långtgående och trycket är ständigt hårt, enligt Sara Huss.

 

– Det kommer många förfrågningar. Man är och tuggar på fjällkanten med ansökningar hela tiden. Det är viktigt att vi håller en linje och visar hur vi ser på det.

 

Nu återstår att se hur Naturvårdsverket ser på förslaget från Jämtland. Ett annat förslag i remissvaret handlar om att satsa på tillsyn av terrängkörningen. ”Länsstyrelsens uppfattning är att få användare känner till att lagstiftning generellt förbjuder terrängkörning på barmark”.

 

Maria Lindholm

063-161621maria.lindholm@op.se

 

Kilde: http://www.op.se/jamtland/ostersund/ingen-vindkraft-i-fjallen