2. nov, 2014

Rapport 2014: "Besök och besökare i fjällen"

miun.diva-portal.org

– Resultat från en undersökning avseende svenskarnas fritidsaktiviteter i fjällen, besök i olika fjällområden, landskapsrelationer, fjällen i sociala medier, upplevelser av vindkraft och attityder till skyddad natur