30. okt, 2014

Politisk behandling av dispensasjon for plassering av vindmålermast på Kraggåsen i Åmot kommune

Opptak fra Åmot kommunestyre 15. oktober 2014. Politisk behandling av sak 14/52: Søknad om dispensasjon fra bestemmelser i kommunedelplan for Osen-området for plassering av midlertidig vindmålemast i LNF-område - Kraggåsen – Austri Raskiftet DA. Behandlet i «Hovedutvalg kommunalteknikk og arealplanlegging» 18.09.14. Nytt forslag til vedtak fra Tove Brenna Holmen (Ap) ble enstemmig vedtatt.