24. okt, 2014

Notat: Krav til NVE fra La Naturen Leve (LNL) om endringer vedr. grunneieravtaler, tilbakeføring og

lanaturenleve.no

Notat: Krav til NVE fra La Naturen Leve (LNL) om endringer vedr. grunneieravtaler, tilbakeføring og støy.

Møte med NVE 14. oktober 2014. Grunnlagsdokument

"14. oktober hadde LNL møte med NVE om tre temaer: Grunneieravtaler, tilbakeføring og støy. Vi hadde på forhånd oversendt vedlagte notat som underlag for møtet. Det er litt langt, men bør leses av dem som ønsker sette seg inn i disse viktige områdene."