24. okt, 2014

Oppsummering fra møtet mellom NVE og La Naturen Leve (LNL) 14. oktober 2014.

lanaturenleve.no

Oppsummering fra møtet mellom NVE og La Naturen Leve (LNL) 14. oktober 2014.

Kort oppsummering fra LNL med anmodning om videre oppfølging fra NVEs side. Til grunn for møtet lå LNLs notat av 7. oktober. Vi drøftet tre punkter med særlig vekt på grunneieravtaler (pkt. 1) og tilbakeføringsproblematikken (pkt. 2).

Resultatet? Ingen overveldende respons fra NVE! Men vi gir oss ikke…

Til stede:

Fra NVE: Rune Flatby og Arne Olsen
Fra LNL: Vidar Lindefjeld og Håvard Melbye