22. okt, 2014

Austri Vind: Omfattende vind- og ismålinger i Raskiftet!

Opptak: Ola Børke orienterer om prosjektet Raskiftet vindkraftverk under et informasjonsmøte i anledning OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Vi går inn i presentasjonen der Børke orienterer om prosjektets vind- og ismålinger, som har vært omfattende, og resultert i et meget detaljert vindkraft og god oversikt over vindressursene i planområdet. Hvorfor Austri Vind har søkt Trysil og Åmot kommuner om dispensasjon fra arealplan for plassering av to nye midlertidige vindmålermaster, etter at NVE har tildelt konsesjon begrunnet i målte vindressurser, kan man sannelig lure på.