21. okt, 2014

Tove Brenna Holmen (Ap) - innlegg - OEDs klagebefaring for Raskifte

Opptak fra informasjonsmøtet under OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på Samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Tove Brenna Holmen, kommunestyrerepresentant for Åmot Arbeiderparti, legger for dagen en politisk tenkning som burde inspirere og utfordre andre kommunestyrerepresentanter i Åmot og Trysil kommuner, til å gå en ny runde med seg selv i forhold til forpliktende kommuneplaner! Her følger henne innlegg.