21. okt, 2014

Trysil-ordfører provosert over uttalelsene til Forsvaret, og frykter at vi i framtiden vil få merke

 

 

Trysil-ordfører provosert over uttalelsene til Forsvaret, og frykter at vi i framtiden vil få merke et større øvingspress i Østerdalen med F-35 kampfly.

 

 

 

 

Trysil-ordfører Ole Martin Norderhaug provoseres over uttalelsene som kom fra Forsvaret på folkemøtet om vindkraft før helga. Frykter økt støy om det blir større flyaktivitet i området, og er opprørt over båndlegging av ytterligere arealer med bortfall av framtidige inntektsmuligheter.

 

Ordfører Ole Martin Norderhaug i Trysil tolker Forsvarets betenkninger rundt etableringen av Austri Vind sine vindkraftplaner dit hen at det vil bli mer jagerflyaktivitet i området i framtida, og at det med det vil bli en økning i støy fra kampfly i området.

 

- Jeg synes at Forsvarets representanter skapte en usikkerhet i forhold til lavtflyging med kampfly, og jeg ble veldig stuss over at de skapte det inntrykket av at de i framtiden kunne komme til å søke om en utvidelse av konsesjonen, sier Norderhaug.

 

- I det Forsvaret signaliserer økt aktivitet i området, og med fly, vet jeg at det blir mer støy, pluss at det blir en båndlegging av arealer som vi ikke er så glade i. I framtiden kan det gi bortfall av inntekter, sier Norderhaug.

 

Kilde: Lokalavisa Sør-Østerdal, tirsdag 21. oktober 2014.