21. okt, 2014

I hvor stor grad er et vindkraftanlegg et hinder for Forsvaret?

 

I hvor stor grad er et vindkraftanlegg et hinder for Forsvaret? 

 

Forsvarsbygg er i gang med å utrede på hvilken måte et vindkraftanlegg på Raskiftet kan legge begrensninger på deres samhandlingsaktivitet mellom hæren og luftforsvaret.

 

52 F-35 kampfly skal i løpet av de neste tre årene leveres fra USA. Kostnaden er på 64 milliarder kroner.

 

Vil ikke begrenses

Regionfelt Østlandet er det eneste militære øvingsområdet som i dag har en konsesjon. Når det kommer til flytrafikk, lavtflyginger og annen flyrelatert virksomhet, reguleres det av de generelle flybetingelsene.

            Framtidens militærøvelser antas å bli samtreningsøvelser hvor de nye F-35 jagerflyene øver opp mot hærens bakkestyrker.

 

- Poenget er ikke at vi ser for oss at vi trenger veldig mye større rammer, men vi ønsker ikke begrensninger på det vi har. Det blir enda mer kritisk at vi kan utnytte de rammene vi har i konsesjonen vår når de nye F-35 jagerflyene kommer. Spesielt siden kampflybasestasjonen er lokalisert på Ørlandet og ikke i Bodø, Sier Bjørn Bergesen, arealsjef i Forsvarsbygg. Det gjør at Østerdalen og kystnære områder i Trøndelag blir viktige og sammenhengende øvingsområder.

 

Må vurderes

Det har vært en diskusjon rundt Austri Vinds planer på Raskiftet i Forsvaret. Et av hovedspørsmålene har vært hvilke begrensninger vindparken gir vurdert opp mot framtidig flyvirksomhet i området.

 

- Spørsmålet vi stiller oss er om konsesjonen til Raskiftet vil gi begrensninger på Luftforsvarets aktivitet. Vi mener at det er en risiko for at det vil gjøre det. Da er det opp til OED å få avveid og vurdert dette, sier Bjørn Bergesen, arealplansjef i Forsvarsbygg. Regionfelt Østlandets konsesjon regulerer allerede hvor mange dager i året Forsvaret kan ha øvelse, og rammene for hvordan øvelsene kan gjennomføres.

 

- Utfordringen blir å finne ut i hvor stor grad et vindanlegg er et hinder. Hvor stor begrensning skal Forsvaret tåle på den utnyttelsesgraden som ligger der. Hvor kritisk viktig er det å få dette vindanlegget på plass i forhold til andre samfunnsinteresser, sier Bergesen.

 

- Vi må synliggjøre de konsekvensene vi ser. Det er en del jobb for å få konkretisert det, noe som vi holder på med å få klarlagt nå, sier han.

 

Kilde: «Flere flyginger i Østerdalen» - Lokalavisa Sør-Østerdal, tirsdag 21. oktober 2014.

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvarets mediesenter