21. okt, 2014

En rakrygget arbeiderpolitiker som respekterer kommunedelplanen!

 

 - Det er om økonomi

 

Tove Brenna Holmen, Åmot Arbeiderparti, går helt i mot sin egen partifelle Espen André Kristiansen, ordfører i Åmot.

 

 

 

- Jeg er partifelle med ordføreren i Åmot, og er totalt uenig med ham i vindkraftspørsmålet, sier Tove Brenna Holmen. Hun forteller at den første saksutredningen i Åmot fra rådmannen var nei til vindkraft.

 

- Så byttet man både rådmann og saksbehandler, og innstillingen ble positiv, sier hun. Hun stiller spørsmål ved om vedtaket kommunestyret har gjort er i tråd med kommunens eget planverk.

 

- Jeg synes ikke dette harmonerer i det hele tatt. Det går på tvers av hva vi har sagt at vi skal bruke området vårt til, sier hun. Betenkt over hvor lett kommunen overgir planene.

 

- Her kommer det en utbygger, og vi kaster kommunedelplanen vår, det er ikke etterrettelig. Jeg som politiker liker ikke det jeg hører og ser. Jeg må gå i rette med ordføreren som sier at det ikke handler om økonomi, da vi behandlet dette i kommunestyret, var det økonomien alle snakket om, sier hun.

 

Kilde: Lokalavisa Sør-Østerdal, tirsdag 21. oktober 2014.