21. okt, 2014

Rettstridig konsesjon

Rettstridig konsesjon

 

Må avvises: Per Øyvind Schiong førte et resonnement som ledet til et krav om avvisning av konsesjonen under OEDs informasjonsmøte, i anledning klagebefaringen fredag 17. oktober.

 

 

 

- Vår anførsel er at forslaget er ugyldig, dels fordi det er rettstridig, og dels på grunn av mangelfull behandling, sier Per Øyvind Schiong, hytteboer og med i La Raskiftet Leve. Han viser til det faktiske grunnlaget for konsesjon og tålegrenseproblematikken.

 

- Forsvaret har investert hundrevis av millioner i dette området. Det er båndlagt enorme summer. Vi skattebetalere skal nå finansiere det største flyinnkjøpet noensinne. Det er nesten uvirkelig å høre at vindmøller på Raskiftet kan begrense dette. I min verden må forsvarets innsigelser gjøre at prosjektet skrinlegges, sier Schiong. Han viser til at dette er en utbygging som er den første i sitt slag.

 

- Realiteten er at man ikke vet. Det blir merkelig å skyve er demning av uavklarte forhold foran seg. Normalt er man underlagt strenge rutiner for hvordan en utbygging kan skje. Konsekvensutredningen er ikke god nok, og kan ikke danne grunnlaget for en beslutning, sier han.

 

Kilde: Lokalavisa Sør-Østerdal, tirsdag 21. oktober 2014.