20. okt, 2014

Per Håkon Høisveen, ekspedisjonssjef OED, orienterer. Klagebefaring Raskiftet.

Opptak fra informasjonsmøtet under OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på Samfunnshuset i Søre Osen, Trysil.

Orientering ved ekspedisjonssjef og spesialrådgiver Per Håkon Høisveen i Olje- og energidepartementet som er ansvarlig for energitiltak – herunder vindkraftanlegg.
Ingen tvil om at saken er løftet opp et nivå. OED viser en fast holdning, og skal behandle konsesjonen etter lovverket. Høisveen sier det blir en omfattende behandling i et forsvarlig tempo. Forøvrig en tillitsvekkende kar som virker ryddig, og er åpen for innspill. Raskiftet blir en 2015-sak.