19. okt, 2014

Innspill til foreslåtte endringer i energilovforskriften med tilhørende veileder for kommunal behan

naturvernforbundet.no

Innspill til foreslåtte endringer i energilovforskriften med tilhørende veileder for
kommunal behandling.

WWF, Naturvernforbundet, SABIMA og Norsk Friluftsliv ønsker å komme med innspill til
høringen fra Olje- og energidepartementet (OED) av forslag til endringer i energilovforskriften med tilhørende veileder for kommunal behandling av mindre vindkraftanlegg.