18. okt, 2014

Naturvernforbundet - innlegg - OEDs klagebefaring for Raskiftet

Opptak fra informasjonsmøtet under OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på Samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Ketil Skogen framfører sitt innlegg på vegne av Naturvernforbundet.