18. okt, 2014

Per Øyvind Schiong - innlegg – OEDs klagebefaring for Raskiftet

Opptak fra informasjonsmøtet under OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på Samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Per Øyvind Schiong framfører sitt innlegg.