18. okt, 2014

Forsvarsbygg – innlegg – OEDs klagebefaring for Raskiftet

Opptak fra informasjonsmøtet under OEDs klagebefaring for Raskiftet 17.10.14. på Samfunnshuset i Søre Osen, Trysil. Bjørn Bergesen, leder for arealplanseksjonen hos Forsvarsbygg framfører sitt innlegg på vegne av Forsvarsbygg.