16. okt, 2014

Austris dispensasjonssøknad kommunestyrebehandlet i Åmot

STOR TAKK til samtlige folkevalgte i Åmot kommunestyre, som i respekt for pågående klageprosess for Raskiftet vindkraftverk, vedtok 15. oktober å avvente Olje- og energidepartementets endelige konsesjonsvedtak før det tildeles dispensasjon til ny vindmålemast på Kraggåsen. Det varmet på årets andre vinterdag.