11. okt, 2014

Arise utsetter investeringer i Norge

www.vindkraftsnyheter.se

«Norge ligger vi lite lågt med. Det är många svårigheter att bygga i Norge, de skatterna man har, andra avskrivningsregler som är sämre, svårt med elanslutning, dyr byggkostnad och höga lönekostnader. Allt det här gör att det inte går att bygga projekt där nu som vi ser det. Vi har tittat på projekt på över 1 000 megawatt och inget går att realisera.»

Svenske vindkraftnyheter: 10.10.14.


Svensk kommentarer:

«Det många inte forstått är at i Norge så finns det ingen rationell grund för at bygga ut vindkraft. I Norge ärstatter man ingen fossil- eller atomkraft ved att bygga ut vindkraft. Den ända grunn til at den byggs ut är för at nogon få ska få tjäna pängar på det. Efter som flera och flera i Norge nu börjar fatta att vindkraft i Norge bara är för profit för några få, och att den är utomordentligt destruktiv båda för natur och miljö så kommer folkmeningen att bli mer och mer negativ i Norge. Det kan med tiden bli mycket surt och kallt att ha sina pängar investerade i norsk vindkraft. Det är klokt av Arise och hålla seg undan Norge.»


Kommentar fra Vidar Lindefjeld:

«Dette bekrefter hva vi lenge har hevdet: Det er betydelig dyrere å bygge ut vindkraft i Norge enn i Sverige. Derfor er er det ikke tilstrekkelig bare med nye avskrivningsregler i Norge. Vår topografi er mer krevende og krever høyere investeringer. Lønnskostnadene er høyere. Arise har truffet en klok beslutning.

En annen sak er at det ikke er behov for vindkraft i vannkraftlandet Norge! Det er på dette punktet vi atskiller oss fra alle andre land, der vindkraft faktisk erstatter fossile kilder. Det gjør den ikke i Norge. Derfor er det bra å lese om Arise. Jeg håper at også de øvrige utbyggere utsetter sine prosjekter. I mellomtiden forsvinner sertifikatordningen...»