10. okt, 2014

Ny støyvedtekt for vindkraft vil inkludere infralyd

petrolialambtonindependent.ca

The Independent News 08.10.14: «New bylaw will hold turbines companies to keep it down”

En ny støyvedtekt, under utarbeidelse i Plympton-Wyoming, vil inkludere infralyd!

Om et vindkraftselskap blir funnet skyldig i lovbrudd, foreslår vedtekten bøter som kan variere mellom $ 500 til $ 10.000 per lovbrudd, og kan overstige $ 100 000 dersom handlingen fortsetter. Kommunen kan også legge til kostnadene av å måtte hente inn spesialister for tester.