10. okt, 2014

Diagnostiske kriterier for uønskede helseeffekter av vindturbiner.

Direktelink til «Journal of the Royal Society of Medicine Open 5(10), publisert 09.10.14:

http://docs.wind-watch.org/McMurtry-Krogh-diagnostic-criteria-JRSM.pdf 

 

Legg merke til at journalen opererer med en avstand på 10 km fra nærmeste verk!

 

https://www.wind-watch.org/documents/diagnostic-criteria-for-adverse-health-effects-in-the-environs-of-wind-turbines/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter