10. okt, 2014

Transportstyrelsen – hur hinder för luftfarten skall märkas ut (Sverige)

Foto: Högintensiva Hinderljus – ska utgöras av vitt blinkande ljus. Ljusen ska ljus reduceras vid skymning/gryning samt vid mörker, m.a.o. 3 steg. Vid uppsättning av 2 hinderljus eller fler rekommenderas att ljusen synkroniseras.

 

 

 

I Sverige är det Transportstyrelsen som utfärdar reglerna kring hur hinder för luftfarten skall märkas ut.

 

  • TSFS 2010:135 – «Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som genomtränger hinderbegränsande ytor för en flygplats»

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/2010/?rulenumber=2010_135

 

 

  • TSFS 2010:155 - «Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten»

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/2013/?rulenumber=2013_9

 

  • TSFS 2013:9 - «Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:155) om markering av föremål som kan utgöra en fara för luftfarten.»

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/TSFS-i-nummerordning/2013/?rulenumber=2013_9