7. okt, 2014

Ny rapport: «Gjennomgang av praktisering av Naturmangfoldloven» 30.09.14

www.regjeringen.no

Klima- og miljødepartementet med ny rapport: GJENNOMGANG AV PRAKTISERING AV NATURMANGFOLDLOVEN (30.09.14). Utarbeidet av Multiconsult.

Som oppfølging av regjeringens politiske plattform ønsker Klima- og miljødepartementet en gjennomgang av praktiseringen av fire regelverk i naturmangfoldloven.

Multiconsult AS har innhentet erfaringer om praktiseringen av reglene om de miljørettslige prinsippene (lovens §§ 8 til 12), prioriterte arter (§§ 23 og 24), utvalgte naturtyper (§§ 52 til 56) og dispensasjoner i verneområder fattet med hjemmel i naturmangfoldloven § 48.

Rapporten er utarbeidet av Svein Erik Hårklau (oppdragsleder), Gro Dyrnes, Annbjørg Backer Lied, Ingrid Norén, Vegard Meland og Brian Glover (Bærekraftig Investering AS)