7. okt, 2014

Presentasjonene fra seminaret Norsk Vindkraft 1. oktober

www.bi.no

Her finner du presentasjonene fra seminaret Norsk Vindkraft 1. oktober 2014 - arrangert på Handelshøyskolen BI.