6. okt, 2014

Høyesterettsdom: Menneskerettigheter står over retten til å produsere ren energi

stilhed.eu

Dom i portugisisk Høyesterett 30. mai 2013 slår fast at MENNESKERETTIGHETER står over retten til å produsere ren energi i samfunnet!

En vindmølleeier anket dommen fra 19. oktober 2010 etter å ha blitt dømt til å fjerne 4 farlige vindmøller. Høyesterett opprettholdt dommen.

Dommen s.19, V:

«Retten til hvile, søvn og rekreation er en følge af de personlige grundlæggende rettigheder, især retten til menneskets fysiske og psykiske helbred og en sund omgivelse, rettigheder, der er fastlagte i internationale kontrakter som den Universelle Erklæring af Menneskerettigheder (artikel 14) og den Europæiske Menneskerettighedskonvention (Artikel 8, nr. 1), hvorved de også er forankret i Artikel 17 og 66 i den portugisiske grundlov.»

«VI – Den uretmæssighed fra standpunktet af den uacceptable overtrædelse af grundlæggende rettighed frigør fra kendsgerningen af støjniveauet efter de fastlagte lovmæssige standarder, hvorved der konstateres, at efter idriftsættelse af visse installationer som vindmøller led tredje part under gener som stemningsskifte, træthed, migræne og støjoverfølsomhed.»