5. okt, 2014

Ny forskning om flaggermus og vindturbiner

www.telegraph.co.uk

The Telegraph 29.09.14:

Ny forskning om flaggermus og vindturbiner

Flaggermus lokkes i døden fordi «de tror vindturbiner er trær». Forskerne mener flaggermus ikke kan ha den kognitive evnen til å skille vindturbiner eller andre tre-lignende strukturer fra ekte trær.

Cirka 600.000 flaggermus anslås å ha blitt drept av vindparker i USA 2012.