4. okt, 2014

Gleder vindkraftbransjen seg for tidlig? Skattemessige avskrivninger.

Gleder vindkraftbransjen seg for tidlig? Skattemessige avskrivninger for kraftproduksjon.

 

Link til rapport som forklarer forskjellene mellom Norge og Sverige for den som ønsker å sette seg inn i de skattemessige avskrivningene for kraftproduksjon/vindkraft.

 

  • Lavere eiendomsskatt i Sverige er en viktig parameter. I dag mener norske kommuner at eiendomsskatten er altfor lav når det gjelder vindkraft.
  • Kraftprisen er helt avgjørende for vindkraftprosjektets lønnsomhet. Jo, større kraftoverskudd, dess lavere kraftpris.

 

De som skal finansiere slike vindkraftprosjekter, er mest opptatt av prosjektets lønnsomhet, og ikke den teoretiske nåverdien av prosjektet. Det vil være den antatte kraftprisen i prosjektets levetid som vil være en helt avgjørende faktor for investorene. Kombinert med om de har nødvendig tillit til at myndighetenes rammevilkår vil ligge fast i prosjektets levetid.

 

Kilde: Helge Briseid Risnes

 

http://www.t-cg.no/userfiles/THEMA_R-2012-10%20Skattemessige%20avskrivninger%20for%20kraftproduksjon.pdf