4. okt, 2014

En sorgens dag! Norsk natur står for fall...

Mens vindkraftbransjen jubler legger sorgen seg over folket som vet å verdsette natur & landskap. 

 

E-post til Tord Lien, Sarepta og Aftenposten fra Hans Anton Grønskag på vegne av "For Landskapsvern i Norge" og "Nei til vindkraftverk på Frøya":

NORSK NATUR STÅR FOR FALL!

Man kan undre; er det absolutt ingen som ser verdien i norsk natur i regjeringa?

Er det ingen i kraftselskapene og utbygnings-selskapene som ser hva som skjer fordi utsikter til lønnsomhet blender for følelser og fornuft?

Er "distriktene" områder som må utnyttes, være lønnsomme?

Ingen verner landskapet annet enn når man vil åpne en "park".
Vanlige folk har ingen innvirkning på den raseringa av natur- og kulturlandskap som skjer ved utbygging av såkalt "grønn industri".
Utbyggings-prosesser favoriserer grunneiere, ordførere og kraftselskaper.

Folk opplever alt dette som voldtekt på sine verdier, verdier som er forvaltet og vernet om i generasjoner. Blant disse hører også "vanlige hyttefolk" som ikke bygger skrytepalasser.

De som har det nærmeste forholdet til naturen blir ikke hørt, og noen blir forledet av ordfører-lovnader. Kraftselskapene og regjeringa kjøper seg goodwill! Dette er ikke et demokrati verdig!

Vi er mange som kjemper mot vindkraft, og som har kjempet i mange år. Politikerne gidder ikke reagere på henvendelser i det hele tatt, men man kan oppleve at vindkraft snart vil splitte by (hovedstad) og land på en måte som selv ikke politikerne har forutsett. Dette har skjedd i land etter land, mange av disse landene har langt fra den storslåtte naturen og den fantastiske kystlinja som (Nordveg), Norge har! Politikerne gir bort arvesølvet uten å spørre eierne. Det er unikt, og dette må stoppes!

 

http://www.landskapsvern.com