3. okt, 2014

EFNTV 01.10.14: Vindkraft kan orsaka konkurs

www.efn.se

EFNTV 01.10.14: Vindkraft kan orsaka konkurs

Vindkraftsutbyggnaden pågår för fullt. Men en sak som sällan diskuteras är ansvaret för återställandet, när ett vindkraftverk har tjänat ut efter 20-30 år.

För många privata markägare kan en riktig kalldusch vänta.

Miljökonsulten Martin Atterby skrev en rapport om detta på uppdrag av Energimyndigheten 2008. Han pekade bland annat på att staten måste ta ett större ansvar och ställa högre krav på vindkraftbolagen. Men rapporten väckte ingen större uppmärksamhet.

”När vi var klara med den, lades den tyvärr i en skrivbordlåda”, säger Martin Atterby.