3. okt, 2014

Statsråd Tord Lien: Regjeringens vindkraftpolitikk - Vindkraftseminar BI/LNL

youtu.be

Statsråd Tord Lien: Regjeringens vindkraftpolitikk - Vindkraftseminar BI/LNL


Opptak fra vindkraftseminar 1. oktober 2014: Handelshøyskolen BI & LNL. Statsråd Tord Lien innleder om regjeringens vindkraftpolitikk.

Tema: Fornybar energi og norsk vindkraft. Uproblematisk i norsk kraftforsyning?

Handelshøyskolen BI v/ Senter for energi og miljø/ Senter for bedriftens samfunnsansvar og La Naturen Leve (LNL) inviterte til seminar om norsk vindkraft på Handelshøyskolen 1. oktober 2014. Olje- og energiminister Tord Lien, sammen med andre innsiktsfulle innleder, ga oss ny kunnskap om ulike sider ved vindkraft i Norge.

Ordstyrer: Professor Atle Midttun, BI
Åpning: Prof. Atle Midttun og Vidar Lindefjeld, styreleder LNL

Innledere:

Statsråd Tord Lien
Professor Kjell Bendiksen, UiO Energi
Audun Ruud, senior forretningsutvikler, Cedren/SINTEF
Karl Hesstvedt, Havgul Clean Energy
Professor Anders Skonhoft, NTNU
Kari Elisabeth Kaski, Zero
Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet
Professor emeritus Sigmund Hågvar, UMB
Geofysiker Sveinulf Vågene

Tema som ble berørt:

Landbasert vindkraft i norsk kraftforsyning
Norsk vindkraft og klimaeffektene
Hvordan virker vindindustrianlegg på natur og mennesker?


Om seg selv skriver La Naturen Leve (LNL):

La Naturen Leve er frittstående, politisk uavhengig og har bred faglig kompetanse. Vi informerer bredt, og søker å påvirke politiske beslutninger. Vi bistår med råd og informasjon, arrangerer kurs og deltar i mediedebatter, møter etc.

La Naturen Leve (LNL) mener norsk, landbasert vindkraft verken er nødvendig i norsk kraftforsyning, eller har påviselige klimaeffekter. Vi ser utbygging av vindkraft som en av vår tids største trussel mot norsk natur og folks naturopplevelser.

- Norge er selvforsynt med fornybar og klimavennlig vannkraft
- Vi går mot et stort kraftoverskudd selv uten naturødeleggende vindkraft
- Støy og andre miljøbelastninger er helseskadelig
- Vindkraft er ustabil, ulønnsom og subsidieavhengig
- Det er ingen dokumentasjon på at norsk vindkraft vil bidra til å redusere CO2-utslipp

Les mer om LNL her: http://www.lanaturenleve.no eller følg LNL på @LaNaturenLeve