30. sep, 2014

Kvotemarked nede for telling – nesten gratis å slippe ut CO2.

Kvotemarked nede for telling – nesten gratis å slippe ut CO2.

 

- Det største problemet med kvotesystemet er at det har mislykkes på sine egne premisser, som marked (fra boka «This Changes Everything»).

 

Verden setter sin lit til at kvotemarkedet skal løse klimakrisa. Men EUs kvoter selges på billigsalg, og Statoil får slippe ut CO2, helt gratis.

 

 

 

I år mottar Norsk olje- og gassindustri 9 millioner utslippskvoter gratis av staten – hvilket tilsvarer omtrent halvparten av bransjens klimagassutslipp. Kvoter som staten ellers ville solgt. Vi – skattebetalerne – lar staten betale for Statoil sine utslipp som betyr at det er skattebetalerne som betaler!

            EUs kvote kvotemarked har de siste årene kollapset. Under finanskrisa gikk utslippene ned, noe som førte til et overskudd av kvoter og dalende priser. Nå jobber EU med å få færre kvoter i omløp, slik at klimaomstilling vil lønne seg.

 

USA vis a vis Europa

I følge Naomi Klein, aktuell med boka «This Changes Everything», var kvotesystemet Bill Clintons idé. Europeerne var skeptiske. Angela Merkel, daværende tysk miljøvernminister sa: «Målet kan ikke være at industrialiserte land når sine forpliktelser gjennom utslippshandel og profitt.» Men det ble Europa som innførte kvotehandel, ikke USA.

 

Statoil har klaget seg fram til flere gratiskvoter

Selv om Statoil var motstander av at oljeindustrien skulle få gratis klimakvoter, har selskapet klaget seg fram til flere gratiskvoter. Hvert år fordeles i overkant av 50 millioner utslippskvoter til norsk industri. Om lag en tredel av disse gis bort gratis.

 

Det gis bort gratis kvoter for å hindre «karbonlekkasje», det vil si at bedrifter flytter operasjonen til land med dårligere klimareguleringer.

 

Oljeindustrien i Europa har greid å overbevise EU om at også oljeindustrien står i fare for karbonlekkasje, og de får dermed også utdelt gratis kvoter.

 

I fjord adopterte Norge EUs regler på dette området, selv om den rødgrønne regjeringen hadde jobbet mot at Norge måtte gi gratis kvoter til oljeindustrien.

 

I den forbindelse uttalte klimadirektør i Statoil, Hege Marie Norheim, til Klassekampen: «Vi synes dette er feil. Vi har støttet norske myndigheter i at man ikke burde innføre gratis kvoter til oppstrømsvirksomhet i Norge. Det handler om at vi støtter prinsippet om at forurenser skal betale. Men Norge tapte den saken.» Norheim sa videre: «Gratiskvotene er ment for å verne industrier som ellers kan flytte ut av EU, men oppstrømsvirksomheten kan ikke flyttes ut.»

 

Likevel klaget Statoil på hvordan det blir regnet ut hvor mange gratiskvoter en bedrift får. Selskapet fikk medhold i klagen. Selskapet fikk medhold i klagen.

 

Klassekampen har gått gjennom tildelingene etter klagen, og det viser seg at offshore-industrien nå har fått utdelt 300.000 ekstra gratiskvoter.

 

Dette gjelder ikke bare Statoil, men også andre selskaper som opererer på norsk sokkel.

 

Kilde: Klassekampen fredag 26. september. Innlegget var opprinnelig en del av en to-sider med blant annet artikkelen: «Du betaler for Statoils utslipp» som dette innlegget er linket til:

http://www.klassekampen.no/article/20140926/ARTICLE/140929963