30. sep, 2014

Arnstad savner åpenhet om energi-runder med EU

Senterpartiet frykter at nye EU-regler vil gi Brussel mer makt over den norske energisektoren. Parlamentarisk leder Marit Arnstad etterlyser informasjon fra regjeringen.

- Olje- og energiministeren har trolig store problemer med norsk tilpasning til EUs nye energipolitikk. Og regjeringen gjør det motsatte av å være åpen i EØS-spørsmål, sier Arnstad til ABC Nyheter.

Stridens kjerne er EUs tredje energipakke som har til hensikt å bekjempe klimaendringene samt sikre forsyningssikkerheten og konkurranseevnen i EU.

Kilde: NTB/Dagsavisen 29.09.14.