27. sep, 2014

Bærekraftig turisme - definisjon

Apropos reiseliv/turisme som skal leve side om side med industrielle vindkraftverk som fratar turiststedene sine natur- og kulturlandskap, tilfører turiststedene støy- og lysforurensning samt ødelegger turiststedenes naturrikdommer som ikke er reversible. Her følger en populær definisjon av bærekraftig turisme:

«Et fint sted å bo, er også et fint sted å besøke».