27. sep, 2014

Tvivelaktigt behov av vindkraft

Vindindustrins behov av stöd och subventioner är enormt, samtidigt som samhällsnyttan starkt kan ifrågasättas. Det finns därför ett behov att tillsätta en oberoende utredning om vindkraftens totala samhällskostnader.

Kraven på en oberoende energikommission har också rests av Kungliga Vetenskapsakademien, men även Stefan Löfvèn (s), har föreslagit en blocköverskridande utredning av det framtida behovet av elenergi i Sverige. 

Vindindustrin har nu kollapsat etiskt och ekonomiskt efter att under en lång följd av år ha lovat guld och gröna skogar till privatpersoner, offentlig sektor och småföretag. Winwind har gått i konkurs, Triventus, som 2010 betecknades som ett av årets ”gasellföretag”, befinner sig under rekonstruktion, trots att statliga Industrifonden bidragit med närmare 100 miljoner kronor. Nästan alla övriga vindkraftsbolag går också med stora förluster. Nu senast Arise Windpowers halvårsbokslut som redovisar en förlust på 16 miljoner. Och allt detta trots subventioner som för 2013 kan uppskattas till cirka 2 miljarder kr. 

Även skattebetalarna i svenska kommuner som satsat på vindkraft, har drabbats hårt. Värst har det gått i Karlstad och Hammarö kommuner. Karlstad Energi belastades 2012 med 48 miljoner i vindkraftsfiaskot ”Vindpark Vänern”, ett äventyr som invigdes 2010, och som bara under 2013 kostat kommunernas skattebetalare 120 miljoner kronor pga flera havererade verk. Även vindkraftsbolaget Samkraft AB är på obestånd och behöver akut få in nära 100 miljoner kronor, vilket slagit hårt mot ett flertal kommuner, till exempel Gävle, Sandviken, Söderhamn, Eskilstuna, Bollnäs, Ljusdal och Nordanstig. 

Uppenbart saknar många mindre och medelstora kommuner kompetens att utvärdera vindindustrins propaganda och fluffiga prospekt. Så sent som i april 2012 skrev branschorganisationen Svensk Vindkraftsförening ett brev till regeringen där man beräknar hur varje nytt vindkraftverk går med nästan två miljoner kronor i förlust varje år, något som måste kompenseras med högre elpriser och mer subventioner, anser man.

Samtidigt hävdar vindindustrin att ytterligare omfattande vindkraftsutbyggnad behövs i Sverige. För närvarande är cirka 18 000 vindkraftverk på projekteringsstadiet på den svenska landsbygden (Källa: www.vindlov.se ). Även om bara en tredjedel av dessa byggs krävs därmed subventioner på över 250 miljarder kronor fram till år 2035 för att hålla vindindustrin under armarna (Källa: www.landskapsskydd.se ). Då har ändå inte indirekta subventioner för reglerkraft och nya stamnät inräknats. Dessa pengar skulle till exempel räcka till 10000–15000 fler jobb i den offentliga sektorn eller till minst sex moderna kärnreaktorer som producerar nästan tre gånger mer el, eller till att modernisera och energieffektivisera en miljon bostäder. 

Vindindustrin och Energimyndigheten agerar nu gemensamt för att regeringen, vid vårens ”Kontrollstation 2015” i elcertifikatsystemet, ska höja subventionsambitionerna för vindkraften. Man propagerar också för ett högre elpris. Det som är bra för vindindustrin är uppenbart inte bra för Sverige, vilket accentuerar kravet på en oberoende undersökningskommission, oavsett vilken koalition som vinner valet i september. 

Jonny Fagerström föreningen Svenskt Landskapsskydd 
Marian Radetzki professor i nationalekonomi

Kilde: Second Opinion, 20. august 2014