25. sep, 2014

Metan har 84 ganger større virkning på klima enn tilsvarende mengde karbondioksid over 20 år!

www.scientificamerican.com

Metan har 84 ganger større virkning på klima enn tilsvarende mengde karbondioksid over 20 år!

Vitenskapelige data fra ny forskning viser at metanutslipp fra store vannkraftverk i tropene oppveier fordelene av denne formen for fornybar energi!

I følge beregninger, utført av forskere ved Brasils nasjonale institutt for romforskning, slipper verdens største demninger ut 104 millioner tonn metan årlig, og er ansvarlig for 4 % av det menneskelige bidraget til klimaendringer. Metanutslippet er sannsynligvis enda verre enn dagens estimater. Forskningen har pågått siden 2007.

Til tross for advarslene fortsetter arbeidet med å bygge ut store damanlegg til vannkraftproduksjon!