25. sep, 2014

Det "grønne skiftet" er ingen parademarsj

www.bloomberg.com

Merkel’s Taste for Coal to Upset $130 Billion Green Drive

By Julia Mengewein Sep 22, 2014