25. sep, 2014

Omringade av vindkraftverk

www.svt.se

360 vindturbiner kan bli 510

- Byarna ligger just vid länsgränsen mellan Jämtland och Västernorrland. Byborna tycker att de kommit i kläm mellan länen och de tre kommunerna Ragunda, Strömsund och Sollefteå. De upplever att ingen myndighet tar ett helhetsansvar för området, trots att bolagens egna utredningar visar att kraftverken stör."

Allt stöd till Ragundaborna.

Hadde vi hatt nasjonale planer, kunne ikke vindkraftindustrien operert på denne måten.