25. sep, 2014

Tyska CO2-utsläpp från elproduktion ökar trots satsning på förnybart

www.second-opinion.se

- Så gott som varenda myndighet i Sverige har till uppgift att främja utbyggnad av förnybar energi, men vilken myndighet har till uppgift att kritiskt granska denna utbyggnad och tillhandahålla en för medborgare och beslutsfattare samlad och lättfattlig rapportering om vad som händer på området? Här är Tyskland ett obestridligt föredöme, men om det talas det inte alls.

- Uppgifterna finns tillgängliga i offentlig statistik från vartenda EU-land, men de används inte i debatten, åtminstone inte av dem som hyllar den inslagna politiken.

Skälet är uppenbart, det är ofta en nedslående läsning som inte uppmuntrar till mer politik av samma slag. Tyskland är i många svenska ögon en förebild, inte minst i Kåbergers, men lovorden över landets energi- och klimatpolitik följs aldrig av någon redovisning av hur CO2-utsläppen utvecklats. Den enorma utbyggnaden av vind- och solkraft redovisas noga, gärna med tillägg av hur många kärnkraftverk som lagts ner, men aldrig en siffra på hur stora CO2-utsläppen från elproduktion faktiskt är eller hur de utvecklas.