25. sep, 2014

Här gäller inte allemansrätten!

Håkan och Ewa Wickberg:

Ovanstående skyltar möter nu allmänheten när man vill besöka skogarna runt Sidensjö. Vi som har naturen som intresse och dagligen använder den för rekreation möts nu av förbud, varningar och hot. Friluftsmänniskor, motionärer, fiskare, svamp och bärplockare ska med andra ord hålla sig undan.

Nordisk Vindkraft som trots det svenskklingande namnet är helt utlandsägt har här med hjälp av markägare sett till att ett oerhört stort område i utkanten av Nätra fjällskog för lång tid framåt blir ett avspärrat industriområde.