21. sep, 2014

Det er ikke lett å være fugl!

 

 

 

 

 

 

 

 

Bård Andersen, Redd Vestfjella:

 

Vi ser en dramatisk nedgang for mange fuglearter. Det kan se ut som totalmengden (antall individer) fugl er halvert siden 1960-tallet. Farer, hindringer og ødelagte/forsimplede livsmiljøer under trekk, vinteropphold og hekketid, bidrar til nedgangen. Nedbygging av areal og hindringer/farer - dvs konsekvensen av vindkraftutbygging - er opplagt en av faktorene, særlig for utviklingen de siste tjue åra. Det er over seksti tusen vindturbiner i Europa, de sveiper sekshundre kvadratkilometer, og skal hver ha en fem-seks meter bred tilførselsvei, i utmark blir det en knapp kilometer pr. turbin i snitt pluss et par dekar oppstillingsplass; dette er arealkrevende kraftproduksjon både på bakken og i lufta, - i tillegg kommer kraftledningsspindelnettet som den samlede el-sektor krever. Det er ikke lett å være fugl!

 

Foto: Kongeørn, Per Smitterberg.