21. sep, 2014

Vindturbinenes dominans i et landskap er udiskutabelt!

"Vindturbinene vil dominere landskapet" står det i diverse konsekvensutredninger.

Ja, jamen! Foto er animert.