21. sep, 2014

Areal & Formål

Under kommunestyredebatten i Trysil 18. februar 2014, som omhandlet kommuneplanens arealdel, falt følgende uttalelse fra ordfører Ole Martin Norderhaug, Ap:

«Vår oppgave er å vurdere om et areal er egnet til det formålet en utbygger ønsker å realisere.»

 

 

Da kan vi vel bare slå fast at flertallet i Trysil kommunestyre vurderte Raskiftet som godt egnet til industriformål, til tross for kommunens særskilte naturforvaltningsansvar for området. Hvis ikke det er spesielt, så...