21. sep, 2014

Lista & Støy: Pålegget om å utrede helsekonsekvensene står ved lag

www.lister24.no

Pålegget om å utrede helsekonsekvensene står ved lag.