21. sep, 2014

Vindkraftbrosjyre har brutt reklamekoden. Forbys.

Utilityweek: Nyheter 24. februar 2014

Klage tatt til følge av ASA. Erklærte at en ny vindkraftbrosjyre har brutt reklamekoden!

Advertising Standards Authority (ASA) forbyr West Coast Energy å benytte en ny brosjyre som påstår at vindkraftverk ikke påvirker eiendomsprisene til nærliggende boliger. Selskapet får heller ikke gjenta påstandene så lenge det ikke kan framlegge solide bevis som underbygger påstandene.

Det var på et lokalt møte at West Coast Energy distribuerte en brosjyre som påstod at det ikke finnes bevis for at vindturbiner reduserer boligpriser, men kunne ha en positiv effekt. Påstandene ble grunngitt ved å vise til en RICS-rapport fra 2007 (Royal Institute of Chartered Surveyors) og en 6 år gammel studie fra USA. ASA mente RICS forskning var utgått på dato, at funnene «i stor grad var spekulative» og viste negativ innvirkning på boligprisene i enkelte tilfeller. Som for den amerikanske studien, mente ASA det ikke var tilstrekkelig bevis for at funnene kunne anvendes i Storbritannia.

 

http://www.utilityweek.co.uk/news/asa-bans-house-price-claim-in-windfarm-leaflet/981802#.VB34P_l_v0f