21. sep, 2014

Hus, som ligger 1,5 km fra vindkraftverket, vibrerer!

www.vindkraftsnyheter.se

La Naturen Leve har kommentert nyheten:

«Disse erfaringene stemmer godt med dem vi etterhånden har fått i Norge også. Naboene til Lista Vindkraftverk på Vestlandet er i samme situasjon, og har klaget over støyen til kommunelegen. Saken behandles nå i statlige organer. Og bransjens argumenter er de samme som i Sverige: Vi forholder oss til myndighetenes støykrav, sier vindkraftselskapene - enda alle vet at de kravene er utdaterte, og heller ikke reflekterer problemene med lavfrekvent støy. Støy er et av de mest underkommuniserte problemer vindkraften reiser.«