20. sep, 2014

Opptak fra åpent samråd i Miljøutvalget 18. september

www.ft.dk

18. september var den danske miljøministeren innkalt til nok et åpent samråd i miljøutvalget om vindmøllebekendtgørelsen (vedtatte krav/retningslinjer for støy fra vindmøller).

Det graves fremdeles mye i fortids «grums» og fortielse i forkant av vindmøllebekendtgørelsen - i forsøk på å få belyst uavklarte spørsmål rundt vindindustriens «fortrolige» samtaler med Miljøstyrelsen - som menes å ha påvirket konsekvensene av reguleringen for lavfrekvent støy.

Ministeren må blant annet svare for referat som er forsvunnet fra møter som skal ha vært avholdt mellom vindindustrien og Miljøstyrelsen. Om den «service» som er vist vindmølleindustrien er vanlig praksis i tilsvarende saker. Om isoleringsfaktoren som plutselig kom på banen, og som resulterte i at den såkalte skjerpede grensen for lavfrekvent støy i praksis ikke ble skjerpet… Og hvem som skal kontrollere at isoleringsfaktoren er riktig etc.

Anbefaler å se tv-overføringen av samrådsmøtet!