18. sep, 2014

Energiewende uppmuntrar användningen av brunkol

www.second-opinion.se

15.09.14: Mats Odell (KD) - Ordförande i riksdagens näringsutskott