12. sep, 2014

Miljøministeren må møte til samråd om vindmøllebekendtgørelsen 18. september

ekstrabladet.dkMiljøministeren må møte til samråd om vindmøllebekendtgørelsen 18. september

Miljøutvalget har kalt inn miljøminister Kirsten Brosbøl (S) til samråd om vindmøllebekendtgørelsen som finner sted på Christiansborg 18. september. Samrådsmøtet blir TV-overført direkte på Folketingets informasjonsside, men blir også arkivert, og kan sees i etterkant.

Utvalget har bedt miljøministeren redegjøre for Miljøstyrelsens rolle i forbindelse med «tilblivelsen av vindmøllebekendtgørelsen». Enn videre har utvalget bedt om ministerens kommentar til artikkelen «Blæser på Vindmøllenaboer» på trykk i Ekstra Bladet 3. august 2014.

Samrådsspørmål AL er stilt etter ønske fra Hans Chr. Schmidt (V).

3. august kunne Ekstra Bladet avsløre at Miljøstyrelsen trosset ekspertadvarsler og skreddersydde støyreglene etter vindmøllebransjens behov. Selv da styrelsen ble klar over at lavfrekvent støy kan bli et problem for vindmøllenaboer. Følg linken til artikkelens innhold som miljøministeren er bedt om å kommentere.

Når samrådet er avholdt, legger vi ut direktelink til TV-overføringen. Hans Chr. Schmidts (V) politiske engasjement for borgere som er rammet av vindturbiner, er beundringsverdig!