12. sep, 2014

Engbergutvalgets objektive kriterier for eiendomsvurderinger

Endelig slås det fast: Eiendommens avstand til vindturbiner vil påvirke verdien på boligen/hytter.