12. sep, 2014

Vindturbiner påvirker eiendomsverdiene!

politiken.dk

«Skov, havudsigt, vindmøller og motorveje vil afgøre din ejendomsvurdering» skriver Politiken 11. september 2014.

Den danske regjering ønsker at eiendommer skal vurderes etter objektive kriterier.

- Det såkalte Engbergutvalget har nettopp framlagt sitt syn på hvordan en framtidig vurderingsmetode skal forhindre uensartet og ugjennomsiktig eiendomsvurdering. Utvalget, som regjeringen nedsatte for et år siden, har arbeidet med forskjellige metoder, og er kommet fram til at den mest avbalanserte vurderingsmetoden er å fastslå vurderingene utfra objektive kriterier.